loading...

Kerjasama Luar Negeri

Persyaratan
Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian
Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan
  1. Adanya permintaan kerjasama pemasyarakatan;
  2. Identitas/profile calon mitra;
  3. Sudah terdaftar di Kementerian Luar Negeri.
  1. Penjajakan;
  2. Perundingan;
  3. Perumusan Naskah Perjanjian;
  4. Penerimaan;
  5. Penandatangan;
  6. Penyerehan Naskah Asli ke Kemenlu untuk disimpan di Treaty Room.

90 hari kerja

Sanggup menyelenggarakan layanan yang sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses layanan kerjasama menjamin tidak akan menimbulkan bahaya, resiko yang merugikan para pihak.