loading...

Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan

Persyaratan
Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian
Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan
 • Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri;
 • Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan;
 • Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan;
 • Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan;
 • Surat pengantar dari Kantor Wilayah.
 • Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
 • Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;
 • Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
 • Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
 • Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
 • Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
 • Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan.

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

 • Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
  • Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
  • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
  • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
  • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
 • Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :
  • Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
  • Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
  • Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
 • Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
  • Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
  • Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
  • Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
  • Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
 • Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis;
 • Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas/Rutan.